Publicaties

In de Oegstgeester Courant verscheen onderstaand artikel over de expositie van de doophemden (30-03-2011):

 

Over Marijke en haar werk:

In de Heerenveense Courant verscheen op 1 juli 2008 onderstaand interview (klik op het artikel voor leesbaar formaat, klik daarna op de ‘CTRL’-toets en de ‘+’-toets voor verder uitvergroten) :


Over het maken van doophemden met jongeren verscheen een praktische handleiding, welke u hieronder kunt downloaden (klik op de afbeelding): 
  
   

Op het lijf gedragen; doophemden als uiting van geloof. Onder redactie van Coen Wessel (2005).

ISBN 90-8525-006-4. Uitgeverij Protestantse Pers – Heerenveen. O.a. via de mail te bestellen: marijkejager@hotmail.com


Over de doophemden in Duitsland kunt u meer lezen via onderstaande (Duitstalige) link:

Zeitung fur Lippe


In de Neue Westfalische van 7 april 2008 verscheen (klik op het artikel voor leesbaar formaat, klik daarna op de ‘CTRL’-toets en de ‘+’-toets voor verder uitvergroten):


In het Friesch Dagblad van 12 mei 2007 verscheen (klik op het artikel voor leesbaar formaat) :


Trek een stralende tweede huid aan. Artikel uit Trouw (14-4-2005) door Corry van Limpt.

Deel 1
Deel 2
Deel 3

U kunt de tekst en andere informatie ook lezen via: De website van Coen Wessel


Doophemden in de Domkerk. Tekst uit ‘Textiel Plus’, nummer 192, zomer 2005, ISSN 0927-7560, pagina 38-40


Doophemd als beeld van stof . Artikel uit Reformatorisch Dagblad (13-5-2005) door J.M. Stolk

Downloaden via: Reformatorisch Dagblad


Over het doophemd verscheen het lied “Bekleed met Christus” geschreven door Ds. Ton Huttinga op melodie van gezang 285.

God, die ons naakte menszijn, door water en door Geest
Met Christus hebt bekleed en, tot kind van U geneest:
U schept ons tot nieuw leven, – bevrijd van angst en schijn, –
opdat wij als gelijken, in U één zullen zijn.

Een mens uit U geboren, die in U is gehuld,
zal tot de Geest behoren, van liefde en geduld;
die is gekleed in goedheid, bescheidenheid, geloof…,
die zal uw evenbeeld zijn; draagt vrede uit en hoop.

God, die ons kleedt met liefde, ons als een mantel bergt
en zo in ons het nieuwe, van levenswarmte wekt,
doe ons uw liefde dragen, – kleed voor hart, hoofd en hand  -;
dan voegen wij ons samen, in uw nieuw zinsverband.

Naar Galaten 3:26-29 en Colossenzen 3: 12-14.


Vorige berichten