Doophemden – voorbeelden

‘Gebeds’ hemd

Met lange banden wordt dit hemd om het lijf gewikkeld en heeft zo merkbaar effect op hoe je je voelt en gedraagt. Op de banden is een gebed van Huub Oosterhuis aangebracht:

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.

Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.


‘De Geest’

Het rode rafelige gedeelte van het hemd verbeeldt onmacht en lijden. Temidden van deze onvolmaaktheid is de heilige Geest krachtig aan hartzijde afgebeeld.


‘Bescherming’
Om het lijf te beschermen tegen kou en bevriezing, deed men vroeger een krant onder het hemd: Gods woord beschermt je als je op weg gaat.


 

Babyhemd ‘Verbonden’

De verticale lijnen staan voor de relatie met God en de horizontale lijnen voor de relatie met de mensen. De verbondenheid van deze beide lijnen wordt in het vlechtwerk verbeeld. De kleur wit staat voor rein en een beetje heilig.


Volwassenenhemd ‘Verbonden’

Eenmaal volwassen moet je de verbondenheid met God en mensen zelf inkleuren en vormgeven. Dit proces duurt een leven lang, daarom is het hemd niet af … Op de linkerschouder is het wit van het babyhemdje nog zichtbaar.


‘Bidden’
De rozenkrans als meditatiegebed is erop gericht, dat de mens zichzelf bij God hervindt. Het uitspreken van de woorden maakt ruimte, waarin de levende God aanwezig is. Aan de binnenkant op de zoom is de bede aangebracht:
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen

‘Feest’
Dopen is feest. Tijd voor de lofzang. Op het feesthemdje zijn muzieknoten afgebeeld met de woorden: God heeft de toon voor mijn leven gezet.

‘Licht’

Het licht op dit hemd is aan de hartzijde afgebeeld en heeft twee betekenissen: Je in het licht weten en licht verspreiden.


‘Kwetsbaar’

Het dunne zijden babyhemdje verbeeldt de kwetsbaarheid van de mens. De aangebrachte waterdruppeltjes, gemaakt van haar, staan voor de beschermende woorden: Er zal geen haar van je hoofd vallen ….


‘Overwinning’

”En de duisternis kon het licht niet doven.’ (Johannes 1)

Op de lichte gedeelten zijn witte kruizen aangebracht.


‘Oorsprong’
Het kinderhemd vertelt ons verhaal en het verhaal van de wereld.
Er is gebruik gemaakt van het boekje ‘In het begin’ van Kees de Kort.
De tekst in het zakje kan bij de plaatjes gezocht worden.

‘Water’

Doopwater, als levensstroom van God .


Confrontatie

Het hemd is gehavend en onaf. De gaten zitten erin en de rafels hangen eraan: Wat zegt de doop mij nog?  Toch is de doop niet ongedaan te maken.


‘Vrucht dragen’

Op het voorpand is de druiventros als symbool voor ‘vrucht dragen’ te zien .


‘ICHTUS’

De drager is de vis.


‘Doophemd’
Het hemd omhult je als de doop. Rond de hals naar de hartzijde toe, staan aan de binnenkant de woorden: in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest ……

‘Genade’

Op het hemd is Maria met het kind te zien.
Het hemd verbeeldt de lofzang van Maria.
Zij zingt:
Iedere tijd opnieuw gaat Zijn genade naar allen die eerbiedig met Hem leven, want geweldig is mijn God.
Het goud verbeeldt de genade…

‘Engel’

Ieder mens kan een beetje engel zijn.
De achterzijde van het hemd verbeelden de vleugels.