Wandkleden – voorbeelden

Op deze pagina treft u voorbeelden van wandkleden van Marijke. U kunt hieronder een uitleg van de kleden vinden.

Wilt u gebruik maken van (delen van) de tekst of (delen van) de foto’s dan zult u hiervoor toestemming moeten vragen aan Marijke Jager.

 

  

  

 

 

 

  

CIMG0612 CIMG0616

overzicht_donker overzicht_licht


…. en de hemel gaat open ……

Matteüs 3 : 16

… en de hemel ging open en hij zag de Geest van God als een duif op Hem neerkomen. En uit de hemel klonk een stem:
“Dit is mijn enige Zoon, de man naar mijn hart.”

Afmeting 80 x 80 cm (verkocht)


Psalm 19

Psalm 19

De hemel getuigt van Gods grootheid,
het gewelf verkondigt wat Hij heeft gemaakt.
De ene dag geeft het door aan de andere,
De ene nacht maakt het aan de volgende bekend.
Het is een taal zonder woorden,
geluiden hoort men niet.
Toch gaat hun stem over heel de aarde
dringt hun taal tot de uithoeken door.

Afmeting: 120 cm x 170 cm


De storm op het meer

Matteüs 8 : 26

…toen stond Jezus op en bestrafte de wind en de zee,
en het werd volkomen stil.
En de mensen verwonderden zich en zeiden:
wat voor iemand is deze,
dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn.

Afmeting: 100 cm x 140 cm


Het voorhangsel

Mattheus 27: 45 – 50

Van twaalf tot drie uur ’s middags werd het over het gehele land donker.
En Jezus stierf…
Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel scheurde in tweeën van boven tot onder.
Afmeting 60 x 120 cm (verkocht)

Jammerklacht

Psalm 142 : 1

Tot God de Heer hief ik mijn stem, ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt, heb ik de Here toevertrouwd.

Afmeting 100 x 140 cm


Naomi en Ruth

Ruth 1 : 17

Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.

Afmeting 100 x 140 cm


De kostbare parel

Matteüs 13 : 44

…ook lijkt het hemelse koninkrijk op een handelaar, die mooie parels zoekt.
Op zekere dag ontdekt hij een heel kostbare.
Dan gaat hij alles verkopen wat hij heeft om die parel te kopen.

Afmeting: 100 cm x 140 cm


Prikkeldraad

“Vertelt u vandaag waarom het lieveheersbeestje er zó uit ziet?”
…en het lieveheersbeestje werd een vliegend druppeltje bloed,
met roestvlekjes van het vele prikkeldraad in de wereld,
maar heus, als er later geen prikkeldraad in de wereld is,
worden het vliegende pareltjes.

Gemaakt naar een fragment uit het boek ‘Danseres zonder benen’ geschreven door Clara Asscher Pinkhof.

Afmeting 100 x 140 cm


Samen delen

Afmeting: 100 cm x 150 cm (verkocht)


Maan en sterrenhemel

Kindergebed:
“Here houdt ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.”

Afmeting: 100 cm x 150 cm


Tempelreiniging

Johannes 2 : 13

In de tempel trof Jezus de handelaren in runderen, schapen en duiven, en de geldwisselaars die aan hun tafeltjes zaten. Hij maakte van touwen een zweep en joeg hen allemaal de tempel uit met hun schapen en runderen. Het geld van de wisselaars gooide Hij op de grond en hun tafeltjes wierp Hij omver en tegen de duivenhandelaars zei Hij: “Weg hiermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt.”

Afmeting 100 x 140 cm (verkocht)


De zalving door Maria

Johannes 12 : 3

Toen kwam Maria met een pond kostbare balsem, bereid uit echte nardusolie, zalfde daarmee Jezus voeten en droogde ze af met haar haren.

Afmeting: 95 cm x 130 cm


Psalm 102

Psalm 102: 26-28

Gij hebt in aanvang de aarde gemaakt,
het hemelgewelf is het werk van Uw handen.
Dat alles vergaat weer, maar Gij blijft bestaan.
Het zal als een kleed eenmaal verslijten;
Dan wordt het verwisseld als een gewaad,
maar Gij blijft dezelfde, uw tijd kent geen einde.

Afmeting: 100 cm x 140 cm


Bemoediging

Jesaja 60 : 20

Ik ben een zon,
die nooit ondergaat,
een maan die nooit afneemt.
Want Ik ben uw licht,
voor altijd.

Afmeting: 100 cm x 140 cm


De vierde dag

Genesis 1: 12

Toen zei God: Er moeten lichten komen aan de hemelkoepel om de dag van de nacht te scheiden. Zij geven de feestdagen aan en ook het verloop van de dagen en jaren. Zij zullen aan de hemelkoepel staan om de aarde licht te geven. En zo gebeurde het ….

Afmeting: 110 cm x 150 cm (verkocht)


Psalm 100

Psalm 100

Trek met een lied door Zijn poorten
en kom in Zijn voorhof met zang.

Afmeting: 70 cm x 145 cm


De Horeb

1 Koningen 19

Het suizen van een zachte koelte….

En zie,
toen de Here juist zou voorbijgaan,
was er een geweldige en sterke wind,
die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde.
In de wind was de Here niet.
En na de wind een aardbeving.
In de aardbeving was de Here niet.
En na de aardbeving een vuur.
In het vuur was de Here niet.
En na het vuur het suizen van een zachte koelte,
… en zie, er kwam een stem ….

Afmeting: 90 cm x 140 cm


Hooglied

Geïnspireerd door de woorden van Frans Rozenzweig:
Wat in beurtzangen de minnaar en minnares elkaar toeroepen,
Is in wezen niets anders dan wat God en mens elkaar toeroepen,
in hun worsteling elkaar lief te hebben en tot ontplooiing komen van het verbond.
Afmeting: 105 cm x 145 cm (Verkocht)

Jezus en de menigte

Mattheüs 8:17

… en Hij genas allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.

Afmeting: 100 cm x 140 cm


Geloven

Afmeting: 100 cm x 140 cm (Verkocht)

Jezus en de kinderen

Afmeting: 100 cm x 145 cm (Verkocht)

Vloed

Afmeting: 100 cm x 190 cm

Dankstond

Afmeting: 100 cm x 190 cm


zie de mens

Afmeting: 100 cm x 145 cm

zie de Mens

Afmeting: 100 cm x 145 cm


   Het Licht (detail)

Het Licht

Joh. 1: 1 – 14

Het licht schijnt in de duisternis,
en de duisternis kon het licht niet aan.

Afmeting: 100 cm x 100 cm


 Vrucht dragen  Wijs en dwaas

Vrucht dragen

Joh. 15: 1 – 8

Ik ben de ware wijnstok
En mijn vader is de wijngaardenier.
Als een van mijn ranken geen vrucht draagt,
snoeit Hij die weg.
En als een rank wel vrucht draagt,
snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijker vrucht draagt.

Afmeting van beide kleden: 100 cm x 145 cmGroeikracht

Naar het fragment van Clarissa Pinkola Estés, ‘De Gastvrije aarde’.

“….dat alle braakliggende grond alleen maar rust – rust en wacht
tot het gewijde zaad met Gods zegen op de vleugels van de wind zal komen. En komen zal het.”

Afmeting: 105 cm x 155 cm

Wachten

Afmeting: 105 cm x 155 cm 

Vijf broden en twee vissen

Marcus 6

Materiaal: zijde
Afmeting: 105 cm x 175 cm 

De Vuurzuil en De Wolkkolom

Exodus 13:21

De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen,
overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil.

Afmetingen van beide kleden: 100 cm x 140 cm

Details van de Vuurzuil en de Wolkkolom

 


overzicht_donker Vanuit het donker …. overzicht_licht …naar het Licht

Job 28 : 11

Afmetingen van beide kleden: 100 cm x 145 cm


 

Vorige berichten