Een nieuw herdenkingskleed in de aandachtsruimte van de Kruiskerk

Toen in 2000 de aandachtsruimte in de Kruiskerk ingericht werd, kreeg het herdenkingskleed een belangrijke plaats in deze ruimte. De namen van de overledenen werden, als de familie dat wilde, op het kleed geborduurd. Alle namen met elkaar zouden, in de loop van de tijd, een bundel licht vormen, van aarde naar hemel. De ruimte, die daarvoor op het kleed was ingedeeld, is nu vol en het kleed is gedateerd. Aan de zijkant staat 2000-2006.

Men heeft mij gevraagd om over een vervolg na te denken. En het nieuwe kleed is nu klaar. De kleden verschillen van kleur en uitbeelding. Ook zal ik de namen er niet meer op borduren, maar op schrijven. In het nieuwe kleed zult u een kruisvorm ontdekken, ook is er een scheur met rafels te zien, wat verdriet en lijden uitbeeldt.

De eerste namen zijn er op te lezen…op dezelfde manier, van aarde naar hemel… Er is besloten, het oude kleed bij de aandachtsruimte te laten hangen. Het nieuwe kleed komt op de plaats van het oude kleed … en het oude kleed krijgt een plek zo dicht mogelijk bij de aandachtsruimte.

Marijke Jager.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Vorige berichten