Vervolg Jacobs kussen en hemeldroom…

De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij
als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie
over uit te gieten (Genesis 28: 18). In de steen is de ladder
uit de hemeldroom zichtbaar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Vorige berichten